TSA jan 2019

26 maart gaan we op excursie naar het Vondelpark!
Juf Tineke gaat mee
Naar het Vondelpark

19 maart is er studiedag op school

12 maart ben ik vogels spotten op Vlieland en en wordt de TSA door iemand anders verzorgd

TSA 10 – 5 maart 2019

 • Vogel van de week: Putter
 • De staartmees maakt zijn nest
 • Welke meeuwen kan je zien in Amsterdam?
 • Oefenen foto’s herkennen Quiz
 • Wie ben ik? Raadspel
 • Kijken door een verrekijker
 • Geluiden herkennen op iPad

Resultaat Tuinvogeltelling 2019
www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels

TSA 1
Koolmees

TSA2
Huismus

TSA 3 – 8 jan 2019
Staartmees

Oefenen tuinvogeltelling 11 soorten leren kennen
iTjilp geluiden quiz op iPad gedaan

TSA 4 – 15 jan 2019
Ekster
Oefenen tuinvogeltelling
Kijken door een verrekijker
Quiz
Quiz Geluiden op iPad
Vroege broeders

TSA 5 – 22 jan 2019

 • Vogel van de week: Vink
 • Ga mee met de Vogelclub
 • Doe mee met de Tuinvogeltelling
  Hoe werkt het?
  www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels
 • Oefenen tuinvogeltelling
  Quiz
 • Kijken door een verrekijker
  Quiz Geluiden op iPad
 • Koloniebroeders
  Aalscholver / Blauwe Reiger / Lepelaars
 • Blauwe Reiger zit al op zijn nest!
  [sneeuw op het schoolplein]

 

TSA 6 – 29 jan 2019

 • Vogel van de week: Spreeuw
 • Trekvogels
  Boekje maken
 • Kleurplaten afmaken in de mapjes bewaren
 • Oefenen foto’s herkennen Quiz
 • Kijken door een verrekijker
 • Geluiden herkennen op iPad
 • Gezien /  Naar Buiten / Tekenen

TSA 7 – 5 februari 2019

 • Vogel van de week: Blauwe Reiger
 • Trekvogels
 • Boekje trekvogels
 • Kleurplaat Blauwe Reiger
 • Afmaken in de mapjes bewaren
 • Oefenen Quiz / Verrekijker / Geluiden herkennen /   Naar Buiten

TSA 8 – 12 februari 2019

 • Vogel van de week: Pimpelmees
 • Onderwerp: Trekvogels
 • Afmaken Kleurplaat / Oefenen Quiz / Verrekijker / Geluiden herkennen /   Naar Buiten / Mapjes

Eigen boekje trekvogels
http://www.vogeltrackers.nl

https://schooltv.nl/video/natuur-vogeltrek

https://schooltv.nl/video/trekvogels-vogels-overwinteren-bij-ons/


TSA 9 – 26 februari 2019

 

Trekvogels
Weidevogels
Wadden
Roofvogels
Uilen
Snavels
Voedselketen

Grutto eind februari
Gierzwaluw eind april

Vogels in de buurt, dat zijn er meer dan je denkt!