TSA blok 2 2019-2020

dinsdag

  • We gaan mee doen met de tuinvogeltelling voor scholen.
  • de top 10 soorten herkennen
  • oefenen met quiz
  • geluiden op de iPad
  • Vogelvriendelijk schoolplein
    nestkasten ophangen
    voeren
  • Zelf nestkast timmeren in samenwerking met Juf Mirjam van de Timmerclub

3 dec 2019
koolmees

10 dec 2019
ooievaar

17 dec
laatste keer voor kerstvakantie

7 jan
Wilde eend
2020: Jaar van de Wilde Eend

14 jan
21 jan

24, 25 & 26 januari 2020 Tuinvogeltelling

 

 

Top 10 bij ons in Amsterdam:

landelijke top 10:

Huismus
Koolmees
Vink
Merel
Pimpelmees
Kauw
Turkse tortel
Houtduif
Roodborst
Ekster

Koolmees / Ekster / Merel / Roodborst / Huismus / Winterkoning/ Heggenmus / Halsbandparkiet / Slechtvalk / Spreeuw / Houtduif / Spreeuw / Vink / Wilde Eend / Pimpelmees / Zwarte Kraai / Kauw

Nestbouw
Weidevogels
Balts van een Fuut
Uilen
Roofvogels
Snavels