Tsa sep 2019

1. Veren

Wat heeft een vogel wat geen enkel ander dier heeft?

2. Koolmees

Goed kijken en tekenen

3. Ekster

Heel stil zijn en vogelgeluiden luisteren.
Koekoek, Hop, Grutto, Oehoe

Naar buiten met de zoekkaart

4. 17 sept 2019
De vogel van vandaag is: De Merel

vogelgeluidenquiz

Voor Guus, Julia en Pieter
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_87xN68jIxlF6aYB

Tekenen

5. 24 september 2019
De vogel van vandaag is:  Roodborst

Les 6
1 oktober 2019

De vogel van vandaag is:
Huismus / Winterkoning/ Heggenmus / Koolmees

Bouwplaat – 4 staarten 4 snavels

Les 7
8 okt 2019

De vogel van vandaag is: Gaai
Eikels

 

Les 8
15 okt 2019

Herhalen, welke vogels kennen we al?
Geluiden oefenen
Opdracht: Waar bestaat een vogel uit?

De vogel van vandaag is: Halsbandparkiet
Kleurplaat

13 keer TSA

 

Koolmees / Ekster / Merel / Roodborst / Huismus / Winterkoning/ Heggenmus

 

De Halsbandparkiet

Houtduif / Huismus  / Spreeuw / Vink / Wilde Eend / Pimpelmees / Zwarte Kraai / Kauw