Tsa sep 2019

1. Veren

Wat heeft een vogel wat geen enkel ander dier heeft?

2. Koolmees

Goed kijken en tekenen

3. Ekster

Heel stil zijn en vogelgeluiden luisteren.
Koekoek, Hop, Grutto, Oehoe

Naar buiten met de zoekkaart

4. 17 sept 2019
De vogel van vandaag is: De Merel

vogelgeluidenquiz

Voor Guus, Julia en Pieter
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_87xN68jIxlF6aYB

Tekenen

5. 24 september 2019
De vogel van vandaag is:  Roodborst

Les 6
1 oktober 2019

De vogel van vandaag is:
Huismus / Winterkoning/ Heggenmus / Koolmees

Bouwplaat – 4 staarten 4 snavels

Les 7
8 okt 2019

De vogel van vandaag is: Gaai
Eikels

 

Les 8
15 okt 2019

Herhalen, welke vogels kennen we al?
Geluiden oefenen

Opdracht: Waar bestaat een vogel uit?

De vogel van vandaag is: Halsbandparkiet
Kleurplaat

herfstvakantie

les 9
29 oktober

Herhalen, welke vogels kennen we al?
Geluiden oefenen

Roofvogels
Slechtvalk
Kleurplaat

les 10
5 nov

uilen
steenuil
kleurplaat
quiz

les 11
12 nov
De vogel van vandaag is:
De spreeuw

les 12
De vogel van vandaag is:
Wilde Eend

Les 13
26 nov 2019

www.tuinvogeltelling.nl

Geluiden op de iPad

Nestkasten voor het schoolplein!

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/vogelnesten-en-eieren

13 keer TSA

Koolmees / Ekster / Merel / Roodborst / Huismus / Winterkoning/ Heggenmus / Halsbandparkiet / Slechtvalk / Spreeuw

Houtduif  / Spreeuw / Vink / Wilde Eend / Pimpelmees / Zwarte Kraai / Kauw

Vogels in de buurt, dat zijn er meer dan je denkt!