Categorie archieven: blije vogels westerpark

Stem nu op de Vlindertuin Colignystraat!

Blije Vogels Westerpark doet mee aan “West Begroot 2021”

We willen een klein bedrag van de begroting te besteden aan een Vlindertuin in de Colignystraat in Bos en Lommer.

Een saai grasveldje kan worden omgetoverd in een mooie bloementuin, aantrekkelijk voor mensen én vlinders.

Met weinig moeite en kosten verhogen we de biodiversiteit in onze wijk en fleurt het straatbeeld enorm op met het hele jaar door bloeiende struiken en in de zomer veel kleurrijke vlinders.

Vanaf 16 november kunnen bewoners stemmen op de Vlindertuin Colignystraat!

Woon je in West en ben je 12 jaar of ouder? Dan ontvang je per post een stemcode om tot 14 december 2020 (12:00 uur ’s middags) te kunnen stemmen op West Begroot.

Vlindertuin Colignystraat

Update 24 juli 2020: Hoera, we hebben 50 likes!
Nu wordt eerst de haalbaarheid getoetst.  In november wordt er door de bewoners van West gestemd.  Op 17 december: Feestelijke bekendmaking gekozen plannen.

Icarusblauwtje, volgend jaar in de Colignystraat?

Plannetje om blij van te worden:

* Vlindertuin aanleggen
* Inventariseren met buurtbewoners
* Vlinderfeest elk jaar in juli

Als 50 mensen een “like” geven maakt dit plan een goede kans. Gemeente Amsterdam West ondersteunt dit soort initiatieven, als er genoeg bewoners hier voor kiezen.
Fijn als je dit wilt doen!

https://westbegroot.amsterdam.nl/plan/36092

(Dit is rond postcode 1055RL
Landlust, Bos en Lommer, Amsterdam West)

Het doel is de aanleg van een mooi stukje met bloemen en struiken wat aantrekkelijk is voor vlinders en bijen. Als die daadwerkelijk hier voedsel gaan zoeken is één van de doelen bereikt. Het enthousiasmeren van jong en oud, voor de natuur en het belang daarvan, is het secundaire doel. Door het organiseren van een vlinderfeest en een gezamenlijke vlindertelling, worden buurtbewoners en schoolkinderen hierbij betrokken.
Hier wordt iedereen toch blij van?

Steun dit plan!
https://westbegroot.amsterdam.nl/plan/36092

Dank je wel!

Avondexcursies gierzwaluwen

Tijdens het broedseizoen is de Gierzwaluwbescherming Werkgroep Amsterdam enthousiast bezig anderen geïnteresseerd te maken, buurtgenoten kennis te laten maken met deze bijzondere en beschermde vogel.

Wij doen dat dmv van fietsexcursies vanaf 20.30-22.30 uur in wijken, waar wij de nesten weten te zitten.

Vrijdag 26/6 verzamelen bij het Marnxibad,
3/7 in Slotervaart,
10/7 Westelijke Eilanden.

Blauwborsten in de Lutkemeerpolder

Nog ééntje dan?
De laatste excursie voor de zomerstilte, extra vroeg op vrijdag 19 juni

Vogels kijken voor beginners
We gaan coronaproof op stap, met een klein groepje op gepaste afstand. Verrassend mooi aan de rand van Amsterdam is de Lutkemeerpolder. We gaan op zoek naar de Blauwborst en de Bosrietzanger en nog veel meer!

Vertrekplek
Lutkemeer, aan het einde van de Etnastraat, bij het parkeerterrein.

Wanneer
vrijdag 19 juni

Hoe laat
van 8 – 10 uur

Kosten
10 euro per persoon

Aanmelden
Mail: info@blijevogelswesterpark.nl of WhatsApp: 06-81844247


Hoe was het?
Het was zonnig en rustig, de meeste hondeneigenaren nog niet wakker. Loes, Hilda en Corinne zijn enthousiast en gezellig.
Als ik net weer thuis ben, gaat het heel hard regenen.  Wat een top dag en wat een mazzel!

De hoogtepunten:
* Blauwborsten, veel en blauw!

* Zingende snor goed in beeld
*** We zien en horen de koekoek, later zien we zelfs 3 koekoeken vliegen en horen we ook het vrouwtje!
* Jonge zanglijster, voorzichtig zingend
Overvliegende Lepelaar
Puttertjes
Holenduif
Rietgors, rietzanger
Overvliegende ooievaar
Boerenzwaluw
Gierzwaluw
Een fuut met 3 mini-jonkies op haar rug

Een man vertelt dat hij gisteren de roerdomp heeft gezien en hier altijd ijsvogels ziet. Maar wij zijn zo al dik tevreden…

18 maart in de buurt (3)

We hebben de tjiftjaf veelvuldig horen zingen, één van de eerste trekvogeltjes die weer hier zijn. In het bosje bij de buurtboerderij zaten twee Koperwieken. Dat zijn wintergasten, die nog niet zijn vertrokken naar hun broedgebied in het noorden.

Er waren 6 deelnemers. Fijn om buiten te zijn en de lentevogels te ontdekken. De volgende excursie in het Westerpark is woensdag 15 april, zelfde tijd, zelfde plek.

Tjiftjaf, Groenling, Roodborst, Koperwiek, Nijlgans, Grauwe Gans, Winterkoning, Heggenmus, Vink, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Blauwe Reiger, Houtduif, Ekster, Zwarte Kraai, Wilde Eend, Meerkoet, Waterhoen, Aalscholver, Halsbandparkiet

[Rondje Waternatuurtuin, paadje achter Buurtboerderij om]