Waardplanten

Wat kan er nog bij:
Eenjarig of tweejarig zaaien
Bolletjes planten

Winterheide
Judaspenning
Lavendel
IJzerhard
Klimop
Paardenbloem
Pinksterbloem
Rolklaver
Oost-indische kers
Schapenzuring


Voedselplanten voor rupsen
waardplant

koninginnenpage
peen

klein en groot koolwitje
koolsoorten, damastbloem , koolzaad,
oost-indische kers

klein geaderd witje
pinksterbloem

citroenvlinder, boomblauwtje
vuilboom

distelvlinder
distelsoorten, kaasjeskruid

atalanta, dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, landkaartje
brandnetel

oranjetipje
pinksterbloem en judaspenning

koevinkje, oranje zandoogje, bont zandoogje, bruin zandoogje, groot dikkopje, hooibeestje, argusvlinder
diverse grassen

kleine vuurvlinder
schapenzuring

icarusblauwtje
rolklaver

Meer info:
www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten