Vogels kijken voor beginners – op verzoek

Deze excursies zijn gericht op de beginnende vogelaar. Ik heb goede verrekijkers die je gratis kunt lenen tijdens de excursie.

Waar
We wandelen in de buurt of fietsen een stukje de stad uit. Ik kies een mooie plek: bijv. Westerpark, Beatrixpark, Brettenzone, Tuinen van West, Osdorperpolder, IJdoorn.

Wanneer
Als u geïnteresseerd bent, meldt u dan aan met de gewenste datum. Dit kan ook in de zomervakantie.

U kunt zich ook met een (klein) groepje aanmelden.

Lees hier waar we al zijn geweest en wat we hebben gezien.

Hoe laat
van 10 – 12 uur

Kosten
10 euro per persoon

Aanmelden
Mail: info@blijevogelswesterpark.nl of WhatsApp: 06-81844247

Avondexcursies gierzwaluwen

Tijdens het broedseizoen is de Gierzwaluwbescherming Werkgroep Amsterdam enthousiast bezig anderen geïnteresseerd te maken, buurtgenoten kennis te laten maken met deze bijzondere en beschermde vogel.

Wij doen dat dmv van fietsexcursies vanaf 20.30-22.30 uur in wijken, waar wij de nesten weten te zitten.

Vrijdag 26/6 verzamelen bij het Marnxibad,
3/7 in Slotervaart,
10/7 Westelijke Eilanden.

Vogelcursus aan keukentafel

Familie knobbelzwaan

Welke vogels zie je in jouw tuin of balkon? Het verschil tussen de vink en de merel ken je misschien wel. Maar wat is het verschil tussen een huismus en heggenmus? Je komt er achter in deze minivogelcursus voor beginners in coronatijd.

Wat komt er aan bod:

  • het herkennen van de gewone tuinvogels in de stad
  • omgaan en aanschaf verrekijker
  • geluiden
  • handige hulpmiddelen en informatiebronnen
Jonge pimpelmees

Waar

Aan de keukentafel in Amsterdam West
maximaal 3 deelnemers

Wanneer
Als u geïnteresseerd bent, meldt u dan aan met de door u gewenste datum. We kijken dan naar de mogelijkheden.
Dit kan ook – of misschien wel juist – in de zomervakantie.

Hoe laat
van 10 – 12 uur

Kosten
10 euro per persoon

Aanmelden
Mail: info@blijevogelswesterpark.nl of WhatsApp: 06-81844247

Blauwborsten in de Lutkemeerpolder

Nog ééntje dan?
De laatste excursie voor de zomerstilte, extra vroeg op vrijdag 19 juni

Vogels kijken voor beginners
We gaan coronaproof op stap, met een klein groepje op gepaste afstand. Verrassend mooi aan de rand van Amsterdam is de Lutkemeerpolder. We gaan op zoek naar de Blauwborst en de Bosrietzanger en nog veel meer!

Vertrekplek
Lutkemeer, aan het einde van de Etnastraat, bij het parkeerterrein.

Wanneer
vrijdag 19 juni

Hoe laat
van 8 – 10 uur

Kosten
10 euro per persoon

Aanmelden
Mail: info@blijevogelswesterpark.nl of WhatsApp: 06-81844247


Hoe was het?
Het was zonnig en rustig, de meeste hondeneigenaren nog niet wakker. Loes, Hilda en Corinne zijn enthousiast en gezellig.
Als ik net weer thuis ben, gaat het heel hard regenen.  Wat een top dag en wat een mazzel!

De hoogtepunten:
* Blauwborsten, veel en blauw!

* Zingende snor goed in beeld
*** We zien en horen de koekoek, later zien we zelfs 3 koekoeken vliegen en horen we ook het vrouwtje!
* Jonge zanglijster, voorzichtig zingend
Overvliegende Lepelaar
Puttertjes
Holenduif
Rietgors, rietzanger
Overvliegende ooievaar
Boerenzwaluw
Gierzwaluw
Een fuut met 3 mini-jonkies op haar rug

Een man vertelt dat hij gisteren de roerdomp heeft gezien en hier altijd ijsvogels ziet. Maar wij zijn zo al dik tevreden…

Vogels kijken voor beginners in coronatijd

Bretten

Vogels kijken voor beginners
privé-excursie in coronatijd

Alles is anders, maar de vogels zingen! We gaan op stap met maximaal 2 deelnemers, op gepaste afstand, naar een rustige plek.

Het is volop lente, de meeste zomergasten zijn er al om hier te zingen en te pronken met hun prachtkleed.
Heb jij de gierzwaluwen al gezien?

Minigids Vogels van Nederland herkennen

Deze excursies zijn gericht op de beginnende vogelaar. Ik heb goede verrekijkers die je gratis kunt lenen tijdens de excursie.

Ook heb ik de “Minigids Vogels van Nederland herkennen“, die je kunt aanschaffen voor 10 euro.

Meld je aan via mail of WhatsApp, met daarin de gewenste datum.

Middelpolder

Waar
We wandelen in de buurt of fietsen eerst een stukje de stad uit. Bestemming en vertrekplek wordt per keer bepaald. Brettenzone, Tuinen van West, Bijenpark, Osdorperpolder, Middelpolder…
Het is overal prachtig nu!

Wanneer
25 mei, 26 mei, 27 mei, 28 mei, 29 mei,
2 juni, 3 juni, 4 juni, 5 juni

Hoe laat
van 10 – 12 uur

Kosten
10 euro per persoon

Aanmelden
Mail: info@blijevogelswesterpark.nl of WhatsApp: 06-81844247
Vermeld daarin de datum en of je wilt fietsen of wandelen.

Verzoekjes
Heb je een speciale wens? Wil je in de namiddag? Heb je zelf een vogelgebied op het oog? Neem gerust contact op.

Vogelgroet,
Janneke

“Bedankt voor de leuke ochtend Janneke, en alle informatie! Je weet veel over vogels te vertellen. Ik vond het heel interessant en ben blij dat ik broedende grutto’s heb gezien”

 

Wat zagen we?

Erasmuspark

28 april – Halfweg
Zwartkop, Dodaars, Tafeleend, te veel om op te noemen

3 mei – In de Tuinen van West zagen we o.a. de IJsvogel en de Koekoek.

4 mei – In de Middelpolder hadden we gelijk al Staartmeesjes heel goed te zien en te horen. Maar absolute hoogtepunt waren …. 4 jonge Grutto’s!

6 mei – Erasmuspark e.o
In dit kleine park broeden 23 soorten.
In de omgeving de zeldzame Gierzwaluwen en Huismussen

Ilperveld

7 mei – Oostvaarderplassen
Wat een supergebied en een bizar landschap is dit! We zagen o.a. Grote Zilverreiger, Gekraagde Roodstaart, veel steltlopers en watervogels (en een vos).

9 mei – Bretten / Gemaal
Wat een gekwetter! Meer gehoord dan gezien. Fitis en Tjiftjaf, Rietzanger. Gelukkig laten de watervogels zich makkelijker zien.

13 mei – Ilperveld
Grutto, Kluut, Kievit, Bergeend, Visdief, Ooievaar. Koud was het maar prachtig!

18 mei – Op de fiets door de Tuinen van West
Veel gehoord, Rietzanger, Zanglijster, Krakeend. De IJsvogel liet zich niet zien helaas.

28 mei – Op de fiets naar de Kleine Braak
Op zoek naar de Blauwborst, we zagen jonge Winterkoninkjes.

29 mei – Op de fiets langs de Sloterplas en het Ruige Riet
We zagen een fuut onder water zwemmen en overal veel jongen. Het geluid van de specht en de vinken, die vlak voor onze neus landden.

“Veel was het mooiste: de kwikstaart, de informatie die prima bij ons aansloot zodat we veel hebben onthouden, leuk door onbekende gebieden te fietsen, en dat ik vandaag langs een rietgebied stond met rietzangers.”

18 maart in de buurt (3)

We hebben de tjiftjaf veelvuldig horen zingen, één van de eerste trekvogeltjes die weer hier zijn. In het bosje bij de buurtboerderij zaten twee Koperwieken. Dat zijn wintergasten, die nog niet zijn vertrokken naar hun broedgebied in het noorden.

Er waren 6 deelnemers. Fijn om buiten te zijn en de lentevogels te ontdekken. De volgende excursie in het Westerpark is woensdag 15 april, zelfde tijd, zelfde plek.

Tjiftjaf, Groenling, Roodborst, Koperwiek, Nijlgans, Grauwe Gans, Winterkoning, Heggenmus, Vink, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Blauwe Reiger, Houtduif, Ekster, Zwarte Kraai, Wilde Eend, Meerkoet, Waterhoen, Aalscholver, Halsbandparkiet

[Rondje Waternatuurtuin, paadje achter Buurtboerderij om]