Categoriearchief: blije vogels westerpark

Wo 28 okt: Schinkelbos Vogelwandelexcursie

We organiseren vogelexcursies op loop- en fietsafstand en bezoeken leuke vogelgebieden in en rond Amsterdam. Vooral leuk voor beginners en de nieuwe leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

Oktober, dus tijd voor roodborsten, koperwieken en kramsvogels.

Op 28 oktober gaan we naar het Schinkelbos
In 1999 werd dit stukje polder toegevoegd aan het Amsterdamse Bos. Het Schinkelbos is vooral belangrijk als ecologische verbindingsroute.Om een zo rijk mogelijke verbinding te creëren, is het Schinkelbos een landschap op zich. Een mozaïek van nat en droog, bos, grasland, riet en open water. Het is een afwisselend geheel waarin van beheer nauwelijks sprake is. Alleen wat maaiwerk, dat uitgevoerd wordt door een kudde Schotse hooglanders. Tot nu toe is die ontwikkeling heel boeiend geweest. Er hebben zich bijvoorbeeld al grutto’s, dodaars en rugstreeppadden gevestigd. De plantenrijkdom wisselt nog ieder jaar.

Corona
We houden ons uiteraard aan de coronaregels. We gaan in groepjes van 4 en we houden afstand. Als je ziekteverschijnselen hebt: niet meegaan.

Aanmelden
Opgeven bij: miekekranstauber@hetnet.nl

Hoe laat
10:00 – 12:00

Woensdag  28 oktober
We verzamelen op de parkeerplaats Schinkelbos.
Meester Jac. Takkade / Nieuwe Meer laan
https://goo.gl/maps/fPtCe8z2hZkhXohb9

7 oktober – Vogelexcursie in Tuinpark Amstelglorie

De volgende excursie gaan we naar Tuinpark Amstelglorie ( Jan Vroegopsingel 7) en is op woensdag 7 oktober van 10.00 – 12.00 uur.

Voor wie wil en kan is er koffie bij Poseidon.

“Nét over de Utrechtsebrug ligt Amstelglorie. Het is met 440 tuinen een van de grootste volkstuinencomplexen van Amsterdam. Amstelglorie heeft zich sinds het ontstaan in 1953 ontwikkeld tot het leefgebied van een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Je kunt er meer dan 40 soorten vogels tegenkomen, zoals uilen, fazanten, kuifmezen of een ijsvogeltje.”
https://www.amstelglorie.nl/biodiversiteit/

We houden ons aan de coronaregels. De groepsgrootte is beperkt en we houden afstand. Als je ziekteverschijnselen hebt: niet meegaan.

woensdag 7 oktober
Vogelexcursie in Tuinpark Amstelglorie
Jan Vroegopsingel 7

Hoe laat
van 10 – 12 uur

Voor wie
Excursies zijn gericht op de beginnende vogelaar. Maar ook als je het leuk vindt om samen op pad te gaan, samen zie je immers altijd meer.
Ik heb goede verrekijkers die je kunt lenen tijdens de excursie.

Aanmelden
Mail: info@blijevogelswesterpark.nl of WhatsApp: 06-81844247

Wil je voorbereid op pad?
https://www.blijevogelswesterpark.nl/vogelcursus-aan-de-keukentafel/

 

woensdag 23 september:
Gingen we naar De nieuwe Oosterbegraafplaats met de VWGA.

https://www.vogelsamsterdam.nl/wo-23-september-2020-de-nieuwe-oosterbegraafplaats-wandelexcursie/

Vlindertuin Colignystraat

Update 24 juli 2020: Hoera, we hebben 50 likes!
Nu wordt eerst de haalbaarheid getoetst.  In november wordt er door de bewoners van West gestemd.  Op 17 december: Feestelijke bekendmaking gekozen plannen.

Icarusblauwtje, volgend jaar in de Colignystraat?

Plannetje om blij van te worden:

* Vlindertuin aanleggen
* Inventariseren met buurtbewoners
* Vlinderfeest elk jaar in juli

Als 50 mensen een “like” geven maakt dit plan een goede kans. Gemeente Amsterdam West ondersteunt dit soort initiatieven, als er genoeg bewoners hier voor kiezen.
Fijn als je dit wilt doen!

https://westbegroot.amsterdam.nl/plan/36092

(Dit is rond postcode 1055RL
Landlust, Bos en Lommer, Amsterdam West)

Het doel is de aanleg van een mooi stukje met bloemen en struiken wat aantrekkelijk is voor vlinders en bijen. Als die daadwerkelijk hier voedsel gaan zoeken is één van de doelen bereikt. Het enthousiasmeren van jong en oud, voor de natuur en het belang daarvan, is het secundaire doel. Door het organiseren van een vlinderfeest en een gezamenlijke vlindertelling, worden buurtbewoners en schoolkinderen hierbij betrokken.
Hier wordt iedereen toch blij van?

Steun dit plan!
https://westbegroot.amsterdam.nl/plan/36092

Dank je wel!

Avondexcursies gierzwaluwen

Tijdens het broedseizoen is de Gierzwaluwbescherming Werkgroep Amsterdam enthousiast bezig anderen geïnteresseerd te maken, buurtgenoten kennis te laten maken met deze bijzondere en beschermde vogel.

Wij doen dat dmv van fietsexcursies vanaf 20.30-22.30 uur in wijken, waar wij de nesten weten te zitten.

Vrijdag 26/6 verzamelen bij het Marnxibad,
3/7 in Slotervaart,
10/7 Westelijke Eilanden.

Blauwborsten in de Lutkemeerpolder

Nog ééntje dan?
De laatste excursie voor de zomerstilte, extra vroeg op vrijdag 19 juni

Vogels kijken voor beginners
We gaan coronaproof op stap, met een klein groepje op gepaste afstand. Verrassend mooi aan de rand van Amsterdam is de Lutkemeerpolder. We gaan op zoek naar de Blauwborst en de Bosrietzanger en nog veel meer!

Vertrekplek
Lutkemeer, aan het einde van de Etnastraat, bij het parkeerterrein.

Wanneer
vrijdag 19 juni

Hoe laat
van 8 – 10 uur

Kosten
10 euro per persoon

Aanmelden
Mail: info@blijevogelswesterpark.nl of WhatsApp: 06-81844247


Hoe was het?
Het was zonnig en rustig, de meeste hondeneigenaren nog niet wakker. Loes, Hilda en Corinne zijn enthousiast en gezellig.
Als ik net weer thuis ben, gaat het heel hard regenen.  Wat een top dag en wat een mazzel!

De hoogtepunten:
* Blauwborsten, veel en blauw!

* Zingende snor goed in beeld
*** We zien en horen de koekoek, later zien we zelfs 3 koekoeken vliegen en horen we ook het vrouwtje!
* Jonge zanglijster, voorzichtig zingend
Overvliegende Lepelaar
Puttertjes
Holenduif
Rietgors, rietzanger
Overvliegende ooievaar
Boerenzwaluw
Gierzwaluw
Een fuut met 3 mini-jonkies op haar rug

Een man vertelt dat hij gisteren de roerdomp heeft gezien en hier altijd ijsvogels ziet. Maar wij zijn zo al dik tevreden…

18 maart in de buurt (3)

We hebben de tjiftjaf veelvuldig horen zingen, één van de eerste trekvogeltjes die weer hier zijn. In het bosje bij de buurtboerderij zaten twee Koperwieken. Dat zijn wintergasten, die nog niet zijn vertrokken naar hun broedgebied in het noorden.

Er waren 6 deelnemers. Fijn om buiten te zijn en de lentevogels te ontdekken. De volgende excursie in het Westerpark is woensdag 15 april, zelfde tijd, zelfde plek.

Tjiftjaf, Groenling, Roodborst, Koperwiek, Nijlgans, Grauwe Gans, Winterkoning, Heggenmus, Vink, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Blauwe Reiger, Houtduif, Ekster, Zwarte Kraai, Wilde Eend, Meerkoet, Waterhoen, Aalscholver, Halsbandparkiet

[Rondje Waternatuurtuin, paadje achter Buurtboerderij om]