Het eerste kievitsei, of het laatste?

Kievitseieren zoeken en rapen was een oude gewoonte in Nederland. De eieren werden gegeten en de verkoop ervan was lucratief.  

Het eerste ei werd traditioneel aangeboden aan de commissaris van de koning, de burgemeester en de koningin. 

De vinder kreeg een persoonlijke oorkonde, vijftien euro en een zilveren beeldje.

Door de sterke achteruitgang van de stand van de weidevogels ontstond er verzet tegen het kievitseieren zoeken. In 2013 werden nog 6000 kievitseieren geraapt.

Pas sinds 2015 is het rapen in geheel Nederland verboden. 
In Friesland mogen weidevogelbeschermers met een speciale pas, nog wel zoeken naar het eerste ei. 

Het eerste kievitsei blijft in het nest.