Blije Vogels Piaam


Piaam is een klein dapper dorpje in Súdwest-Fryslân aan de IJsselmeerdijk. Het is één van de mooiste vogelgebieden van Nederland. In de winter overleven er duizenden brandganzen en kolganzen. Het is dé plek om de magische spreeuwenzwermen mee te maken.

In het voorjaar verzamelen de grutto’s hier om vervolgens in de omgeving te broeden. Het is een prachtgebied voor weidevogels.
Als je geluk hebt ontdek je een blauwborst of een roerdomp in het uitgestrekte wuivende riet. Zelfs de zeearend heeft zijn plek gevonden. Ook nieuw in het landschap zijn de sierlijke grote zilverreigers.

Je kunt hier prachtig wandelen, fietsen of rustig op het bankje op de dijk zitten.


Actueel


Vogelexcursie en bezoek vogelmuseum
Elke zaterdag 1 april – 1 juli 2024
Vogelexcursie bij Makkum. Je kunt ook zelf een datum voorstellen als je met minimaal 4 personen bent.
Je kunt je hier aanmelden


Zaterdag 27 april vogelexcursie!
Je kunt je nu inschrijven voor de volgende vogelexcursie, de vertrektijd is 10 uur Piaam. Wat een feest, met alle teruggekeerde trekvogels, zingend en buitelend!

De kosten zijn 7,50 euro voor excursie en bezoek van het natuurhistorisch vogel museum.

Je kunt je hier aanmelden


Zaterdag 13 April feestelijke opening van het vogelmuseum
Het museum is de hele dag geopend 10.00 – 16.00
U wordt ontvangen met koffie en koek.


Zaterdag 6 april de eerste excursie!
Je kunt je nu inschrijven (per mail jannekev@dds.nl) voor de eerste excursie. Die is op 6 april, de vertrektijd is 11 uur Piaam.
Voor deze vogelexcursie kan je je individueel inschrijven.

Piaam ligt vlak over de Afsluitdijk, vanaf Amsterdam is het een uur en een kwartier met de auto.


2 februari 2024
Er komt weer leven in het gesloten vogelmuseum van Piaam. Vogelaar Janneke Vorst bruist van de ideeën.
Leeuwarder Courant, Maria Del Grosso20 januari 2024
De tuinvogelcursus werd druk bezocht. Vera Carasso schreef een enthousiast verslag.
Vogelen in Piaam >


Tuinvogels herkennen in het vogelmuseum Piaam
Begin met vogelskijken, een liefde voor het leven.
Gratis mini-cursus vogelherkenning
Aanvang 14.00
Lees verder en meld je aan >


Volgen op instagram

www.instagram.com/blijevogelspiaam


Meer info


• Vogelmuseum ’t Fûgelhûs Buren 4, Piaam

• Natuurpad rondwandeling Piaam – Vogelhut De Ral (3 km)

• Actuele waarnemingen:
Vogelhut De Ral


It Fryske Gea

• Vogelhut De Ral

Buismans eendenkooi

Overzichtskaart Dykesfaert Piaam, Kooiwaard, Eendenkooi, Makkumer zuidwaard

Opening vernieuwd bruggetje rondwandeling

Makkummerwaarden
De Makkumer Noordwaard, en de Makkumeer Zuidwaard zijn niet vrij toegankelijk. Vanaf de dijk en in de Makkumer Middenwaard is genoeg te zien.


Drie rijksmonumenten

Piaam heeft de status beschermd dorpsgezicht en telt maar liefst drie rijksmonumenten.
• De 13e-eeuws gotische kerk, de hervormde Nicolaaskerk
• Piaam State, een kop-hals-rompboerderij uit 1650
• Nynke’s Pleats uit 1650

nynkespleats.nl
piaam-state.nlVlakbij


Op 7 km afstand is het vogelparadijs aan het IJsselmeer de Warkumerwaard, bij het mooie dorp Workum.
Warkumerwaard

Waarnemingen
Workum Polder Geele strand