Grutto

Zeg Kleine Grutto
liedje en luisterboek

https://www.zegkleine.nl/portfolio-item/zeg-kleine-grutto/

Lange snavel, hoge poten
eet regenwormen

Weidevogel

Rode lijst – het worden er steeds minder!

Grutto’s willen een weiland met bloemetjes.

Nest in het gras
De jongen lopen meteen uit het nest (nestvlieders)
Jonge vogels eten muggen

Vanaf februari in Nederland
Broeden vooral in Nederland
In Augustus vliegen ze in één keer terug naar Afrika

Met de grutto gaat het steeds slechter. De voornaamste oorzaak daarvan is de intensieve melkveehouderij. Bloemen en kruiden hebben plaats gemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras als voedsel voor koeien, met veel te weinig insecten voor de jongen. En het gras wordt al gemaaid voor de kuikens kunnen vliegen.