Gierzwaluw

  • Altijd in de lucht, slapen, eten, alles!
  • Alleen als ze broeden zitten ze op hun nest

De eerste vier jaar vliegen ze non-stop

Geluid:  gieren

  • nest in hoge gebouwen in de stad
  • vliegen heel hoog in de lucht
  • eten muggen

De Gierzwaluwen komen naar Nederland op 1 mei.
Op 1 augustus vliegen ze weer naar Afrika

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/gierzwaluw

 

Poten die niet kunnen lopen

De pootjes van gierzwaluwen zijn helemaal aangepast aan hun vliegende bestaan. Vier naar voren gerichte tenen met lange nagels haken behendig aan rotsen of muren, maar echt lopen is er niet meer bij. Op de grond is onhandig schuifelen het hoogst haalbare, als het echt moet.

Ook hun wetenschappelijke naam danken ze aan die pootjes. Apus komt namelijk van het Oud-Griekse woord voor zonder voeten. Het gierende geluid dat ze maken als ze met vrolijke vaart overvliegen komt terug in hun Nederlandse naam.

Nu snapt u waarom ze zo hard vliegen: ze vangen wel 20.000 muggen per dag.
Ze worden wel 20 jaar oud.