Merel

  • Het vrouwtje is bruin met een bruine snavel

  • Het mannetje is zwart met een oranje snavel
  • De merel zoekt wormen in het gras
  • Merels maken veel herrie, als ze waarschuwen voor katten. Het mannetje kan prachtig zingen, meestal vanaf een hoog plekje

  • Ze maken nesten in heggen, struiken en lage bomen. Het nest is een kom van droog gras en kleine takjes. De binnenkant maken ze van veertjes en andere zachte dingen.
  • De eieren zijn groenblauw.

zingende merel:

http://bit.ly/2FpBgLC

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/merel