Roodborst

Een roodborstje

  • is nieuwsgierig
  • leeft in jouw tuin (en in het bos)
  • leeft in eigen stukje, “dit is mijn tuin!”
    (territorium)

Een roodborst eet:
eten: insecten, spinnetjes, bessen en zaden

Bij de Roodborst zingen mannetje én vrouwtje.
Bij zangvogels zingt alleen het mannetje.

 

Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgierig en goed van vertrouwen, anderen noemen het brutaal. Terwijl je in de tuin bezig bent, kijken ze nauwlettend toe of er in de omgewoelde aarde iets eetbaars te vinden is.

Tegen soortgenoten zijn zowel mannetje als vrouwtje daarentegen heel agressief en verdedigen zomers en ’s winter fel hun territorium. Ze tonen daarbij de rode borstveren. Meestal maken ze hun nesten goed verborgen op de grond. De twee legsels bestaan vaak uit 5-6 eieren die twee weken bebroed worden.

Na 14 dagen verlaten de jongen het nest. Ze worden dan nog een week door de ouders verzorgd. De jongen hebben nog geen rode borst. Daardoor zijn ze goed gecamoufleerd en wekken geen agressie op bij de ouders. Veel van onze roodborsten trekken in de winter naar Frankrijk en Spanje. Vanuit Noord-Europa komen grote aantallen naar Nederland.

 

Vanaf de eerste week van oktober keert het roodborstje terug in de tuin. Na half oktober stijgen de aantallen flink. Dan komen er duizenden roodborsten uit het hoge noorden ons land binnenvallen. Zij veroveren dan hun winterterritoria in de stadse tuinen. Vaak kiezen ze jaren achtereen voor dezelfde stek. ’s Ochtends vroeg kun je nu overal hun karakteristieke tikkende geluid horen.

Waarom kiezen deze overwinteraars uit het noorden juist voor de Nederlandse tuinen? De roodborsten die het hele jaar hier verblijven, hebben alle plekjes in de bossen al ingenomen. Daarom zoeken ze hun toevlucht in de tuinen zoeken.

Overigens blijven niet alle roodborsten die hier ’s zomers gebroed hebben. Een deel vertrekt in deze tijd om te overwinteren in Spanje.

Info

https://www.vivara.nl/tips-nico/waar-blijven-onze-roodborstjes

http://members.home.nl/tmkuperus/natuurlijk/roodborst.htm

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/roodborst

 

https://www.zegkleine.nl/portfolio-item/zeg-kleine-roodborst-prentenboek-voor-peuters-en-kleuters/#liedje