Roofvogels

Wat is een roofvogel?

 • heeft een haaksnavel
 • scherpe klauwen
 • kunnen heel goed zien

Wist je…

 • Het vrouwtje is groter dan het mannetje
 • Er zijn 14 soorten roofvogels in Nederland
 • De Zeearend heeft vleugels langer dan je bed
 • Roofvogels kijken kan het beste:
  op een zonnige dag en weinig wind

Buizerd

 • komt veel voor
 • zegt miauw
 • eet alles maar vooral muizen
Buizerd

Slechtvalk

 • broedt op hoge gebouwen
 • vangen al vliegend vogels
 • kan met 200 km per uur naar beneden duiken
 • snelste dier op aarde!
Slechtvalk
Slechtvalk
Slechtvalk
Slechtvalk

Torenvalk

 • slaat snel zijn vleugels op en neer, hangt op één plek ” bidden”
 • speurt naar muizen
 • nest in oud kraaiennest of nestkast
torenvalk

Bruine Kiekendief

 • leven bij water en riet
 • vliegen beetje schommelend laag over de grond
 • vangen vogels, muizen en kikkers

Sperwer

 • In de tuinen van de stad zie je soms een Sperwer
sperwer

Havik

 • Leeft in bossen
 • kan snel tussen de bomen door vliegen
 • standvogel

Wespendief

 • eet insecten, wormen en muizen
 • maar ook de larven uit een wespennest
 • vliegt in de winter naar Afrika, om daar wespen te eten!
Wespendief

Zeearend

 • de koning van de Nederlandse roofvogels
 • vliegende deur zo groot
 • eten vooral vissen en watervogels
Zeearend

Ruigpootbuizerd
Boomvalk
Smelleken
Blauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Visarend

Smelleken
Visarend
Sperwer
Zeearend
Sperwer
Boomvalk
Visarend
Visarend
Wespendief
Ruigpootbuizerd
Boomvalk
Boomvalk

https://youtu.be/JqruxEfk_DY

http://members.chello.nl/p.dinjens/roofvogels.htm