Vlinder top tien 2021

Top 10 op basis van aantallen vlinders

 1. atalanta
 2. dagpauwoog
 3. klein koolwitje
 4. citroenvlinder
 5. groot koolwitje
 6. bruin zandoogje
 7. klein geaderd witje
 8. gehakkelde aurelia
 9. distelvlinder
 10. kleine vos

 

Top 5 tuinplanten voor rupsen

De rups van de dagpauwoog eet uitsluitend brandnetel

 1. Judaspenning (oranjetipje)
 2. Grote brandnetel (dagpauwoog, kleine vos, atalanta, landkaartje)
 3. Vuilboom (citroenvlinder)
 4. Klimop (boomblauwtje)
 5. Koolzaad (koolwitjes)

 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/planten-voor-rupsen