Bos en Lommer 23 januari 2019

woensdag 23 januari van 14.00 – 15.00

weer:
bewolkt, koud, sneeuw

14 soorten

Juliana van Stolbergstraat:

 • Eksternesten
 • 3 Halsbandparkieten
 • Koolmees man en vrouw
 • 18 Kokmeeuwen, 2 zilvermeeuwen
 • Spreeuw
 • Stadsduiven

Bestevaerstraat:

 • Merelnest aan de gevel
 • Zwarte Kraai
 • Houtduif

Rijpgracht:

 • Wilde Eenden
 • Soep Eenden
 • Meerkoeten

Willem de Zwijgerlaan:

 • Meerdere nesten (duif?)
 • Pimpelmees
 • 2 Futen
 • Aalscholver