Broedvogels Amsterdamse parken

De Winterkoning is de talrijkste broedvogel in de Amsterdamse parken

In 2019 zijn 19 Amsterdamse parken in opdracht van gemeente geïnventariseerd op broedvogels door drie leden van de vogelwerkgroep Amstedam. De resultaten staan nu op kaart op de website van de gemeente Amsterdam.
Leuk om even een kijkje te nemen.

Kaart broedvogels Amsterdamse parken