Er zoemt al heel wat!

3 april 2023
Zodra de temperatuur omhoog gaat komen de bijen tevoorschijn. Bij de bloeiende smeerwortel zoemt al heel wat. Aan de zonnige kant van het heuveltje zag ik:

 • Gehoornde metselbij
 • Gewone wolzwever (vlieg)
 • Vosje
 • Aardhommel
 • Akkerhommel
 • Honingbij

Tuintelling

Tel op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari 2023 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. 

Huismus, Koolmees of Merel?
Oefen alvast met deze herkenningskaart

Er valt nog veel meer te tellen. Op 11 en 12 februari is de mollentelling of liever gezegd molshopen telling. Zie je veel hopen dan is dat goed nieuws en is er goede grond.

De mol zorgt met het gangenstelsel voor een goede beluchting van de grond en voor een betere drainage. Daarnaast eten mollen slakken en larven van (schadelijke) insecten. Vervelend voor je grasveldje maar wegjagen heeft geen zin, er komt gewoon een nieuwe mol op zijn plekje.

Wie zaait…

23 sept 2022 gezaaid

Goede drachtplanten en bloei door het hele seizoen is van groot belang voor onze wilde- en honingbijen, maar natuurlijk ook voor onze vlinders.

Bijenmengsel gezaaid met 1 en 2-jarige soorten bevat de volgende soorten:

Look-zonder-look | Gewone ossentong | Valse kamille | Grijskruid | Karwij | Korenbloem | Wilde cichorei | Peen | Grote kaardebol | Slangenkruid | Gele ganzenbloem | Wede | Zandblauwtje | Gewone margriet | Muskuskaasjeskruid | Echte kamille | Akkerleeuwenbek |Akker-vergeet-mij-nietje | Middelste teunisbloem | Grote klaproos | Echt bitterkruid | Wouw | Dagkoekoeksbloem | Paarse morgenster | Gele morgenster | Hazenpootje | Rode klaver | Reukeloze kamille | Akkerviooltje | Driekleurig viooltje

Foto’s van alle soorten 

Tuinvlindertelling 2022

14, 15, 16 juli 2022 is de Tuinvlindertelling.
We zijn alvast begonnen. Gezien:

 • Atalanta
 • Dagpauwoog
 • Klein Koolwitje
 • Groot Koolwitje
 • Gehakkelde Aurelia

Lang niet gek voor een “nieuwe” tuin! Wat de echte lokkers zijn voor de bestuivers zie je goed op de foto’s.

Groot Koolwitje op Dropplant
Tuinhommel op Ruig klokje
Honingbij op Hemelsleutel
Dagpauwoog op Vlinderstruik
Aardhommel op Stokroos
Verschillende soorten grassen zijn waardplant voor nachtvlinders.
Steenhommel op Kruldistel

Foto’s:  Janneke Vorst 11 en 12 juli 2022

Ook meedoen met vlinders tellen?
Hoe het werkt lees je bij de Vlinderstichting


En dan nog de bijensoorten:

 • Steenhommel
 • Aardhommel
 • Honingbij
 • Tuinhommel

Leven in de tuin

Steenhommel op bloeiende distel

Gezien:
lieveheersbeestje
Atalanta (vlinder)
Kleine Vos
Klein Koolwitje
Steenhommel
Aardhommel
Grote Narcisvlieg
Veelstippelig Aziatisch lieveheersbeestje

Veel hommels en solitaire bijen

Grote Narcisvlieg op bloeiend koolzaad
Een Kleine Vos
De eerste bloemen van het Ruig klokje (campanula). De plant doet aan brandnetel denken.

Eigen foto’s Janneke 15 jun 2022

Lente en vlinders

Deze vlindersoorten komen de winter door als vlinder (imago) niet als pop. 

 • Citroenvlinder
 • Dagpauwoog
 • Kleine vos
 • Gehakkelde Aurelia

Vermomd als blaadje, maandenlang stilletjes hangend op een veilig plekje.

Citroenvlinder mannetje

Groot was mijn vreugde toen ik deze alle vier zag op de eerste lentedag in een tuin in Naarden.  
Zonnig, windstil perfect voor vlinders.

Gehakkelde Aurelia

De overwinteraars hebben dringen voedsel nodig. Dus gaan ze op zoek naar vroege bloeiers voor nectar (Zorg dus dat je die in je tuin hebt staan!). Als de vlinders aangesterkt zijn, gaan ze direct op zoek naar een partner.

Nog blijer werd ik dus van de twee Kleine vossen die om elkaar heen dartelde, die hadden elkaar al gevonden.

Dagpauwoog
De eerste vlinders die je ziet in het voorjaar zijn dus al “oud”.
Ze hebben er al heel wat vlieguren opzitten, wat je vaak aan de vleugels kunt zien, die zijn vaak gehavend.


Weidehommel koningin

De hommels die je nu ziet, zijn allemaal koninginnen. Van die zoemende dikkerds. Ik zie veel Aardhommels, herkenbaar aan een witte kont. Op deze foto  een Weidehommel.

Boomblauwtje Foto: Vlinderbescherming

Helemaal aan het jubelen was ik bij het zien van een Boomblauwtje. Die vond het warm genoeg om uit zijn pop te kruipen. Op de foto kreeg ik dit bewegelijke beestje niet.
De andere foto’s heb ik wel zelf gemaakt, met mijn mobiel.

Om het verhaal compleet te maken ook een vogellijstje:

 • Turkse Tortel
 • Huismus
 • Merel
 • Zwarte Kraai
 • Ekster
 • Gaai

Enthousiast zingend:

 • Heggemus
 • Pimpelmees
 • Koolmees
 • Roodborst

 • 30 Kauwtje in de lucht 
 • Aalscholver (overvliegend)
 • Groene Specht (wel 8 x gehoord)

Wat een mooie dag. Lente!!!

21 maart 2022