Vogels kijken voor beginners

Wanneer
25 mei, 26 mei, 27 mei, 28 mei, 29 mei,
2 juni, 3 juni, 4 juni, 5 juni

Wat zagen we?

Erasmuspark

28 april – Halfweg
Zwartkop, Dodaars, Tafeleend, te veel om op te noemen

3 mei – In de Tuinen van West zagen we o.a. de IJsvogel en de Koekoek.

4 mei – In de Middelpolder hadden we gelijk al Staartmeesjes heel goed te zien en te horen. Maar absolute hoogtepunt waren …. 4 jonge Grutto’s!

6 mei – Erasmuspark e.o
In dit kleine park broeden 23 soorten.
In de omgeving de zeldzame Gierzwaluwen en Huismussen

Ilperveld

7 mei – Oostvaarderplassen
Wat een supergebied en een bizar landschap is dit! We zagen o.a. Grote Zilverreiger, Gekraagde Roodstaart, veel steltlopers en watervogels (en een vos).

9 mei – Bretten / Gemaal
Wat een gekwetter! Meer gehoord dan gezien. Fitis en Tjiftjaf, Rietzanger. Gelukkig laten de watervogels zich makkelijker zien.

13 mei – Ilperveld
Grutto, Kluut, Kievit, Bergeend, Visdief, Ooievaar. Koud was het maar prachtig!

18 mei – Op de fiets door de Tuinen van West
Veel gehoord, Rietzanger, Zanglijster, Krakeend. De IJsvogel liet zich niet zien helaas.

28 mei – Op de fiets naar de Kleine Braak
Op zoek naar de Blauwborst, we zagen jonge Winterkoninkjes.

29 mei – Op de fiets langs de Sloterplas en het Ruige Riet
We zagen een fuut onder water zwemmen en overal veel jongen. Het geluid van de specht en de vinken, die vlak voor onze neus landden.

“Veel was het mooiste: de kwikstaart, de informatie die prima bij ons aansloot zodat we veel hebben onthouden, leuk door onbekende gebieden te fietsen, en dat ik vandaag langs een rietgebied stond met rietzangers.”