Waternatuurtuin in het Westerpark wil rust

“De Westergasfabriek en het Westerpark vormen samen een gebied in Stadsdeel West waar rust, groen én recreatie is te vinden.”

(De eerste zin op de website van Stadsdeel West)

 

Het Westerpark wordt heel druk gebruikt en bezocht door veel verschillende gebruikers.

Er zijn veel hardlopers, fietsers en wandelaars. Het is druk met picknicks op mooie dagen. Recreatie en cultuur is overal. Grote winnaars zijn de festivals en de horeca.

 

Kinderen kunnen spelen in het Woeste Westen. Dat is een fijn voor de kinderen, maar het was een rustig gebied (“ruige natuur”) waar vogels konden broeden. Nu niet meer.

Waar blijft het groen en de rust?

De verliezer is de natuur en de natuurliefhebber.

Vogelwerkgroep Amsterdam wil graag één klein stukje van het Westerpark behouden voor de natuur.

 

Honden

Dan zijn er nog de hondenbezitters, die willen ook een stuk van het park.
Er is een ingewikkeld systeem met gebieden voor loslopen (blauw), verboden (rood) en aangelijnd (groen). De manier waarop de paaltjes zijn geplaatst kan verwarring veroorzaken. Van de paaltjes met verboden zijn (heel toevallig?) de rode bordjes verwijderd.

 

Hoe het nu is

Een gedeelte van de Waternatuurtuin is toegankelijk voor honden. Een ander gedeelte
is in het broedseizoen officieel helemaal afgesloten. Dit is onduidelijk.
Bovendien zijn de hekken al meer dan een half jaar stuk.

Hondenbezitters kunnen de verleiding niet weerstaan, ook hier de honden los te laten lopen. (“Ze kunnen hier zo lekker graven.”).

Dit gaat dagelijks om een groot aantal honden en het heeft een aanzuigende werking op andere hondenliefhebbers. (“Als zij het doen, kan mijn hond er ook nog wel bij.”)

Waar honden komen, worden vogels verstoord.

Het gevolg daarvan is dat er minder vogels broeden en minder vogels rustig kunnen foerageren.

De IJsvogels, die broeden in de speciale nestwanden bij Nemo, gebruiken dit kleine stukje natuur om voedsel te vergaren. Dit kan je heel mooi zien vanaf de dijk en het pad rondom.

Voor educatie, natuurbeleving, vogelwaarneming is het dus niet nodig om door het gebiedje zelf te struinen.

Maak van de Waternatuurtuin een rustgebied!

 

 

Maak van de Waternatuurtuin een rustgebied!

 

  • Maak de hele waternatuurtuin hondenvrij.
  • Maak de hele waternatuurtuin rustgebied.

Vogels en kleine zoogdieren hebben zo een piepklein stukje van het park, waar ze kunnen rusten, nestelen en foerageren. Het effect hiervan zal positief zijn voor het hele park en een groot gebied er om heen.

 

Wat is er nodig?

De verboden voor hondenpaaltjes repareren en duidelijker plaatsen

De planken van de bruggen intrekken

Hekken repareren en bordjes plaatsen “Rustgebied”

 

Wat kost het?

Niets!

 

Wat levert het op?

Grote natuurwinst

Meer vogels, meer (bijzondere) soorten, in het hele gebied rondom het park.
(o.a. IJsvogel, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietgors, Rietzanger, Lepelaar, Staartmees, Zanglijster, Grote Gele Kwikstaart, misschien zelfs een Ooievaar)

 

 

Plattegrond uit 2005

Het afsluiten van het gehele gebied is eenvoudig. Alles blijft goed visueel toegankelijk vanaf het fietspad en het pad rondom.

 

14 oktober 2014

 

Janneke Vorst

Vogelwerkgroep Amsterdam

 

 

 


Kapot:  Het hek is kapot, het staat al ongeveer een half jaar helemaal open


Kapot:  Bij de plankbrug, het bordje verboden voor honden is er af