Vogelclub Blok 3 2024

26 maart 2024

Kennismaken – Wat gaan we doen?

Wat vliegt er vandaag?
Vertellen en luisteren
Iets doen of iets maken

Wat heeft een vogel wat geen enkel ander dier heeft?

De vogel van vandaag is…….
De Grutto


De Grutto is terug in Nederland, de koning van de weide.

Grutto’s zijn trekvogels. Ze hebben 4.500 kilometer gevlogen.
Ze komen naar Nederland om te broeden.

Ze brengen de winter door in West Afrika.
De grutto komt uitgehongerd aan in Nederland.

Met zijn poten waadt hij door de ondiepe plassen of natte weilanden.

Hij gebruikt zijn lange snavel om diep in de bodem te boren, op zoek naar regenwormen, weekdieren en insecten.

Weidevogels

Zeg kleine Grutto

Baltsen

Fuut

Blauwborst

Beleef de Lente

2 april
Elke vogel zijn eigen nest

soorten bij werkblad

nesten

9 april

De Boerenzwaluw is terug!

16 april
De Fuut en de balts

23 april
Gierzwaluw

7 mei
roofvogels

slechtvalk